Wat doet een communicatiecoach?

Een van de jongste gebieden binnen het bedrijfsleven en iets waar elk bedrijf tegenwoordig mee te maken krijgt, zowel publiek als commercieel, is communicatie. Met de komst van internet zijn er veel mogelijkheden bijgekomen om met uw organisatie naar buiten te treden, waardoor de manier waarop u zich als bedrijf profileert steeds belangrijker is geworden. De communicatiecoach is een van de nieuwste medewerkers op dit interessante gebied. Wat doet een communicatiecoach en wat heeft u er als bedrijf eigenlijk aan?

Communicatie binnen een bedrijf

Binnen een bedrijf vinden veel verschillende vormen van communicatie en het opzoeken van de dialoog plaats. Dat is al zo sinds het ontstaan van de eerste fabrieken. Heel veel verschillende medewerkers, de baas ook meegerekend, zijn er bij gebaat als ze de mensen om zich heen en degenen die onder hen staan met zich mee krijgen. Als mensen achter de plannen staan die gemaakt zijn, dan wordt er veel beter samengewerkt en is er sprake van een hoge mate van betrokkenheid en inzet, zowel onder medewerkers, als onder partners van het bedrijf. Dit zorgt voor positieve zaken als een hogere productie en minder ziekteverzuim, iets waar veel geld mee gemoeid is. Gelukkig is daar tegenwoordig steeds meer oog voor. Communicatie coaching kan mensen helpen om op de juiste manier gedachten en ideeën over te brengen naar anderen. Een communicatiecoach kan dus voor het bedrijf van groot belang zijn.

Externe communicatie

Een andere ontwikkeling, is die van de vele en directe communicatiekanalen die door internet zijn ontstaan, zoals social media. Hierop is de afgelopen jaren goed ingespeeld, doordat er in steeds meer bedrijven een speciale en steeds professionelere marketing en communicatieafdeling is opgezet. Een marketing- en communicatieafdeling houdt zich bezig met actieve externe communicatie: reclame maken. Zij zorgen ervoor dat de frequentie en de toon van alles wat naar buiten toe gecommuniceerd wordt juist is. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat alle medewerkers van een bedrijf bijdragen aan communicatie, bewust en onbewust. Daarom is het belangrijk om mensen door het hele bedrijf bekend te maken met de juiste manier van communiceren en het effect dat dit kan hebben op de profilering van het bedrijf in de buitenwereld. Ook dit kan met behulp van communicatie coaching worden verwezenlijkt.

Veiligheid op de werkvloer

De meeste tijd van de week spenderen we op de werkvloer. Je krijgt een band met je collega’s en spendeert veel tijd met elkaar. Door vertrouwen op te bouwen ontstaat er vanzelf een veilige en fijne werksfeer. Toch komt het helaas voor dat niet iedereen zich veilig voelt.

Diefstal

Diefstal op de werkvloer wordt vaak niet serieus genomen omdat het gaat om kleine dingetjes. Een pen, wat eten of je beker. Toch is het belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt dat je van elkaars spullen afblijft. Hoe verleidelijk het ook is om dat lekkere broodje uit de gezamenlijke koelkast te halen; het blijft diefstal. Om nou gelijk het kantoor vol te hangen met camera’s zit niemand op te wachten. Wat wel voor extra veiligheid kan zorgen is om bijvoorbeeld persoonlijke lockers met sloten aan te schaffen. Elk personeelslid krijgt zo zijn eigen locker met sleutel. Beter voorkomen dan genezen.

Pesten

Je zou toch van volwassenen denken dat ze beter weten dan elkaar te pesten. Dit komt helaas nog vaker voor dan je zou denken. Om dit probleem aan te pakken is er op maandag 1 juni een campagne tegen pesten op de werkvloer gestart. Belangrijk is dat er een vertrouwenspersoon is waar naartoe gestapt kan worden. Het lastigste aan pesten is dat niet altijd duidelijk is waar de grens ligt. Dit is iets dat werknemers zelf moeten aangeven, maar niet altijd durven. Het pesten op de werkvloer zorgt voor wel 4 miljoen extra verzuimdagen.

Brandveiligheid

Werknemers zullen zich eerder veilig voelen als ze weten dat er een vluchtplan aanwezig is. Om er zeker van te zijn dat iedereen veilig is, is het verplicht om als bedrijf een BHV’er aanwezig te hebben. Hierbij is het beste om er 2 aanwezig te hebben, mocht er een aanwezig zijn. De SZW kan zelfs boetes uitdelen als een bedrijf geen goede regeling omtrent BHV’ers heeft. Naast deze BHV’er is het ook belangrijk om genoeg en goed materiaal aanwezig te hebben. Als laatste is het aan te raden elk jaar in ieder geval 1 keer een brandoefening te doen, zodat alle werknemers weten wat er van ze verwacht wordt.

Arbo

Ook lichamelijk veilig zijn is belangrijk. Een ongeluk op de werkvloer kan altijd gebeuren. Bij een gewone kantoorbaan zal dit minder snel gebeuren dan bijvoorbeeld in de bouw, maar het kan nog steeds dat je net een kop hete koffie over je heen laat vallen of rugklachten krijgt door een verkeerde bureaustoel. Zodra het om een ernstig ongeval gaat, is het bedrijf volgens de Arbowet verplicht dit te melden aan de SZW-inspectie. Als na een controle blijkt dat het ongeluk is gekomen door slecht nagekomen maatregelen van het bedrijf, kan zelfs een boete worden opgelegd. Dit alles om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.

Wat ICT’ers werkelijk van flexibel werken vinden

Vanwege bedrijfsvoordelen introduceren veel bedrijven hun werknemers met nieuwe regelingen voor flexibel werken. Dit is een reflectie op de verandering in behoefte voor zowel de werkgever als de werknemer.

Het introduceren van een beleid voor flexibel werken kan voor voordelen zorgen waar uw organisatie nooit eerder aan gedacht heeft. Wanneer u flexibele werktijden aanbiedt, is de kans groot dat u hoger opgeleide en gekwalificeerde ICT-professionals aantrekt, wat de kosten voor werving en selectie en het betalen van werknemers met ICT contract vacatures verminderd. Het is ook bewezen dat bedrijven met een beleid voor flexibele werktijden de werknemer vaker tevreden houden doordat zij de behoeften van de werknemer begrijpen.

Dus wat is nou eigenlijk “flexibel werken”? Flexibel werken wordt meestal in verband gebracht met tijd, bijvoorbeeld: part-time, flexi-time, blokuren en locatie zoals; thuis werken of vanuit een plaatselijk kantoor.

Voor een individu geeft dit flexibiliteit tijdens het managen van de ICT-carrière en balans zonder daarbij het ene voor het andere op te moeten geven. Flexibel werken is met name handig voor werknemers met familie of andere afhankelijke. Studies geven aan dat mensen met een betere balans tussen werk en privé-leven een lager stress gehalte hebben en beter presteren wanneer zij op kantoor zijn. Werkgevers geven ook aan dat het aantal zieke werknemers na het introduceren van flexibele werktijden drastisch is verminderd.

Met dit in gedachte heeft IT Job Board, specialist in ICT-vacatures, een enquête gehouden onder kandidaten om de behoefte en perceptie van flexibel werken en de invloed van flexibele ICT-banen op de carrière van de kandidaat te onderzoeken. De resultaten met betrekking tot de introductie flexibel werken gaven een mix van positieve en negatieve reacties weer.

Wanneer de ICT-professionals werden gevraagd om de criteria voor een nieuwe baan te rangschikken op belangrijkheid, gaven de kandidaten een duidelijke lijn weer tussen het salaris op de eerste plaats en flexibele werktijden op de tweede plaats.

50% van het aantal ICT-professionals met flexibele werktijden geeft aan dat de ICT-industrie zich nog niet heeft aangepast aan deze flexibele manier van werken. De andere 50% zegt dat er vaak een negatieve perceptie heerst bij het management van en bedrijf voor diegene die kiezen voor flexibele werktijden.

Ondanks de ontwikkelende verandering bij veel bedrijven voor flexibele werktijden heeft 38.9% geen flexi-uren en werd bij 81.5% niet eens de optie geboden. Desondanks zegt 90% graag flexi-uren te werken, wat bewijst dat het een populaire en belangrijke keuze is voor een carrière in de ICT.