Tips sollicitatiebrief

Tips voor het maken van een sollicitatiebrief

1. Typ je sollicitatiebrief uit, een geschreven sollicitatiebrief is tegenwoordig erg ongebruikelijk.

2. Gebruik maar een zijde van het papier en probeer je sollicitatiebrief te beperken tot een pagina.

3. Maak een sollicitatiebrief met een opening, waarin je vertelt op welke functie je solliciteert en hoe je aan de vacature gekomen bent. In het middenstuk vertel je waarom juist jij zo geschikt bent voor de functie. Als afsluiting zeg je dat je je motivatie graag in een gesprek nader wil toelichten.

4. Gebruik geen afkortingen in je sollicitatiebrief.

5. Adresseer je sollicitatiebrief aan een persoon, niet aan een bedrijf of algemeen orgaan. Als je niet weet aan wie je je sollicitatiebrief moet richten, pleeg dan wat telefoontjes om erachter te komen. Als het echt niet lukt, begin je sollicitatiebrief dan met ‘Geachte mevrouw/meneer,’.

6. Kies voor een pakkende openingszin waarmee de aandacht van de lezer direct getrokken wordt.

7. Zorg dat je sollicitatiebrief leesbaar is, dus geen clichématige of veel te lange zinnen.

8. Laat uit je sollicitatiebrief blijken hoe goed jij bij het bedrijf zou passen, en niet waarom het bedrijf goed bij jou zou passen.

9. Presenteer jezelf aan de hand van AIDA-formule: vraag de Aandacht, probeer de Interesse van de werkgever te wekken. Daarna moet er bij de werkgever een bepaalde Desire ontstaan om meer over je te weten te komen. Dat leidt tot het overgaan tot actie, en als het goed is wordt je dan uitgenodigd voor de volgende stap: het sollicitatiegesprek.

10. Lees je in! Weet hoe het bedrijf waar je bij solliciteert in elkaar steekt. Neem bijvoorbeeld een kijkje op de website, zoek uit wat de visie van het bedrijf is. Op deze manier weet je beter wat het bedrijf verwacht, en daar kan je bij het schrijven van je sollicitatiebrief gebruik van maken.

11. Benoem in de sollicitatiebrief successen die je hebt behaald bij eerdere activiteiten.

12. Blijf positief in de sollicitatiebrief. Benadruk alleen positieve kwaliteiten.

13. Leg ook uit waarom jij in bepaalde dingen goed bent. Je positieve eigenschappen kan je bijvoorbeeld door praktijkvoorbeelden wat tastbaarder maken.

14. De sollicitatiebrief moet een aanvulling zijn op je CV, geen herhaling van je CV.

15. Laat de sollicitatiebrief door iemand lezen voordat je hem verstuurt. Als je je sollicitatiebrief een aantal keer hebt doorgelezen, bestaat de kans dat je over je eigen fouten heen gaat lezen. Een heldere, kritische blik van iemand anders kan je dan helpen.